Zastosowanie

Nawigacja: Home / Zastosowanie

Mówimy tutaj o wzbogaceniu kompleksu sorbcyjnego naszego podłoża czyli gleby. 
I to możemy otrzymać za pomocą produktu HYDROŻEL. 
Woda dostarczona do wierzchnich warstw gleby zwłaszcza przy glebach lekkich poczynając od 3 klasy, a niestety przeważnie na takich i gorszych gruntach stawiamy nasze posiadłości, szybko przepływa wgłąb poniżej systemów korzeniowych naszych roślin. 
 
 
Dodany do podłoża lub ziemi gruntowej Hydrożel magazynuje wodę pochodzącą z opadów, nawadniania, a nawet mgły lub rosy. Magazynując duże ilości wody, ogranicza jednocześnie jej straty na skutek parowania, a także przenikania do głębszych warstw gleby, skąd rośliny nie mogą jej pobierać.
 
Cykl wchłaniania i oddawania wody przez preparat może być powtarzany tysiące razy. Hydrogel na skutek właściwości wiązania jonów metali ma też bardzo korzystny wpływ na zatrzymanie składników pokarmowych (nawozów) w obrębie systemu korzeniowego roślin. Efektem tego jest dobre odżywianie roślin.
 
 
 
Kwiaty i ziemie doniczkowe: 0,5g-1,5g /dm3 podłoża
 
Doglebowo: 20g-50g/ m2  (Zakładanie trawników) 
wymieszać z glebą na głębokość 25 cm
 
 
 
Sadzenie w dołki: 1g-6g na 1 roślinę (Rośliny w doniczkach) w zależności od wielkości rośliny i jej systemu korzeniowego. 
 
Rewelacyjna sprawa na wyjazdy i dla zapominalskich. Jest to duże bezpieczeństwo dla roślin które nie odczuwają szoku wodnego.
Grafika: eeb.pl | Na silniku windu.org