REACH

Nawigacja: Home / Zastosowanie / REACH


Niniejszym oświadczamy, że polimery (hydrożele są polimerami kwasu akrylowego) nie podlegają
rejestracji  w systemie  REACH.

Polimery są wyłączone z obowiązku rejestracji na mocy załączników
IV i V do rozporządzenia REACH.

18 grudnia 2006 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły rozporządzenie REACH w sprawie rejestracji, oceny i autoryzacji produktów chemicznych. Pakiet legislacyjny REACH zastąpi około 40 dyrektyw dotychczas obowiązujących.
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 dotyczące Rejestracji, Ewaluacji, Autoryzacji, substancji Chemicznych, obowiązuje już od 1.06.2007 r. Wprowadza ono znaczące zmiany w zakresie obrotu i stosowania substancji chemicznych, nakładając szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców produkujących, wprowadzających do obrotu lub stosujących substancje, preparaty czy wyroby.Grafika: eeb.pl | Na silniku windu.org