Apol-Hum Chelat

Nawigacja: Home / Produkty / Apol-Hum Chelat

Apol-Hum Chelat
Jest to nawóz mikroelementowy – jest mieszanką chelatów boru, kobaltu, miedzi, żelaza, manganu i cynku rozpuszczoną w płynnych kwasach humusowych, połączonych z polimerami chitozanu. Jest nawozem mikroelementowym, ale występujące w nim kwasy humusowe i chitozan działają jako stymulatory wzrostu roślin. Przeznaczony jest do poprawy właściwości gleby, stymulowania wzrostu i rozwoju roślin, doglebowego oraz pogłównego nawożenia roślin rolniczych, warzywniczych, sadowniczych i ozdobnych sześcioma mikroelementami. Może być stosowany tak w uprawach polowych jak i pod osłonami.

Właściwości :

APOL-HUM-CHELAT jest płynnym nawozem mikroelementowym oraz stymulatorem wzrostu o następującej zawartości mikroelementów w formie chelatów ( nie mniej niż):

bor – 1,7% B, żelazo -0,4 Fe, miedź - 0,1 %Cu, cynk-0,1 %Zn, mangan-0,1%Mn i kobalt 0,022%Co.

Chelaty są to związki organiczne, w których występuje centralnie związany kation metalu. Mogą one być pobierane przez rośliny tak przez korzenie jak i liście. Ta forma nawozu jest najlepszą do nawożenia. Nawóz w tej formie, w porównaniu do nawozów mineralnych, w ograniczonym zakresie reaguje z glebą dlatego nie zmniejsza się jego aktywność i możliwość pobrania przez rośliny.

Chelaty mikroelementowe występujące w tym nawozie są rozpuszczone w kwasach huminowych i fulwowych wyekstrahowanych z węgla brunatnego i torfu. Dodatkowo do nawozu dodawane są polimery chitozanu. Ze względu na zawartość związków organicznych i chitozanu nawóz ten należy dodatkowo traktować, jako płynny nawóz organiczno-mineralny działający jak stymulator wzrostu.

Występujące w tym nawozie kwasy fulwowe i huminowe są dobrym lepiszczem, który może sklejać drobne frakcje glebowe w tzw. agregaty przyczyniając się do poprawy struktury gleby. Przyczynia się to do poprawy stosunków powietrzno-wodnych w glebie. Jest to korzystne zarówno dla gleb piaszczystych (zwiększenie zwięzłości), jak i ciężkich (rozluźnienie). Związki te mają wysoką pojemność wodną, mogą związać około 4 razy tyle wody, co same ważą. Mogą zmniejszać tym samym zagrożenie suszą.


Użycie nawozu zawierającego tego typu związki zmniejsza również powierzchniowy odpływ wody. Gleby zawierające więcej kwasów huminowych silniej pochłaniają promienie słoneczne i mają również lepsze właściwości termiczne. Kwasy te zwiększają pojemność sorpcyjną gleb, dzięki czemu wprowadzane do gleby składniki pokarmowe nie ulegają wymywaniu i są zatrzymywane w warstwie ornej gleby.

Związki te zmniejszają aktywność metali ciężkich w glebie, poprzez tworzenie chelatów, co powoduje zmniejszenie ich pobierania przez rośliny. Kwasy humusowe mogą stymulować rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebowych zmniejszając stopień zmęczenie gleb co często występuje w intensywnym rolnictwie. Gleby nawożone tego typu nawozami odznaczają się wyższą aktywnością biologiczną co poprawia ich produkcyjność.

Występujące w tym nawozie związki próchniczne zawierają wiele tzw. substancji wzrostowych, np. witamin, auksyn, niektórych innych kwasów organicznych, które intensyfikują ważne procesy fizjologiczne roślin takich jak oddychanie czy fotosyntezę. Korzenie roślin w glebie z dużą zawartością związków próchnicowych mają lepsze warunki do wzrostu i rozwoju. Zawarte w tym nawozie kwasy mogą stymulować rozwój włośników korzeniowych, ułatwiając lepsze pobieranie składników pokarmowych z gleby. Rośliny nawożone nawozami zawierającymi kwasy fulwowe i huminowe wykazują się większą aktywnością oraz większą odpornością na stresy. Ponadto nawóz ten może wykazywać działanie fitosanitarne w stosunku do mikroorganizmów chorobotwórczych.

Regularne stosowanie tego nawozu korzystnie wpływa na właściwości biologiczne, fizyczne i chemiczne gleby, stymuluje wzrost roślin oraz dostarcza rośliną podstawowych mikroelementów w formie najbardziej dostępnej dla roślin.

ZASTOSOWANIE:
Stosowanie w uprawach wieloletnich i ozdobnych - Opryskiwanie roślin

Pierwszy zabieg należy zastosować po ruszeniu wegetacji. Kolejne zabiegi ( 1 lub 2) wykonujemy w fazie intensywnego wzrostu roślin.


Stosowanie w uprawach roślin ozdobnych - Opryskiwanie roślin
Pierwszy zabieg należy zastosować po ruszeniu wegetacji. Kolejne zabiegi ( 1 lub 2) wykonujemy w fazie intensywnego wzrostu roślin.

Stosowanie w uprawach roślin jarych - Opryskiwanie roślin
Pierwszy zabieg należy zastosować w fazie 4-8 liści, w zbożach w fazie pełni krzewienia. Kolejne zabiegi ( 1 lub 2) wykonujemy w fazie intensywnego wzrostu roślin.

 

Grafika: eeb.pl | Na silniku windu.org