Apol-Humus

Nawigacja: Home / Produkty / Apol-Humus

Do odwołania promocja na APOL-HUMUS

Cena wynosi 65 zł* za opakowanie 5 litrów

*cena netto VAT 8%
 

APOL-HUMUS jest połączeniem kwasów humusowych i polimerów chitozanu, łącząc w sobie wszystkie cechy tych produktów. Przeznaczony jest do doglebowego i dolistnego nawożenia oraz poprawy, jakości gleby w uprawach zbóż, warzywniczych, sadowniczych, roślin ozdobnych zarówno w uprawach polowych jak i pod osłonami.
 
Apol-Humus stosujemy przed siewem i po siewie wiosną i jesienią.
Następny zabieg zalecany jest na przełomie maja i czerwca, ostatni jesienią.
 
Kwasy humusowe są produktem rozkładu resztek organicznych. Mają zdolność wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków i powolnego ich uwalniania w miarę zapotrzebowania roślin. Ze względu na ich właściwości możemy mówić o trzech typach działania: fizycznym, chemicznym i biologicznym.

FIZYCZNE DZIAŁANIE KWASÓW HUMUSOWYCH
Modyfikują strukturę gleby
Zwiększają pojemność wodną gleby a przez to zmniejszają zagrożenie suszą
Zapobiegają pękaniu gleby, powierzchniowemu odpływowi wody i erozji gleby przez zwiększenie zdolności koloidów do wiązania wody
Poprawiają strukturę, zapobiegają utracie wody i składników pokarmowych w lekkich glebach piaszczystych
Rozluźniają gleby zwięzłe i poprawiają ich przewietrzanie
Ciemniejszy kolor gleby zwiększa absorbcję energii słonecznej
 
CHEMICZNE DZIAŁANIE KWASÓW HUMUSOWYCH
Neutralizują pH gleby
Wzbogacają glebą w substancje organiczne i mineralne
Poprawiają dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin
Zatrzymują rozpuszczone w wodzie nawozy mineralne w strefie korzeniowej i zmniejszają ich wypłukiwanie
Działają, jako naturalny czynnik chelatujący jonów metali w środowisku zasadowym i ułatwiają ich pobieranie przez system korzeniowy
Posiadają bardzo wysoką pojemność wymiany koloidowej
Zwiększają konwersję składników pokarmowych (NPK i mikroelementów) do form dostępnych dla roślin
Zwiększają pobieranie azotu przez rośliny
Pomagają eliminować chlorozy spowodowane brakiem żelaza
Zmniejszają dostępność substancji toksycznych z gleby
 
BIOLOGICZNE DZIAŁANIE KWASÓW HUMUSOWYCH
Stymulują wzrost roślin poprzez przyśpieszenie podziałów komórek
Działają, jako organiczne katalizatory wielu procesów biologicznych
Stymulują enzymy roślin i zwiększają ich produkcję
Zwiększają naturalną odporność roślin na choroby i szkodniki
Stymulują wzrost korzeni, szczególnie pionowych, przez co zwiększają pobieranie składników pokarmowych
Zwiększają oddychanie korzeniowe
Wspomagają fotosyntezę
Zwiększają zdolność kiełkowania nasion i ich żywotność
Stymulują wzrost i namnażanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych 

Zalecane dawki:
Ukorzenianie roślin: 5 litrów na ha (50 ml środka na 100 m2 powierzchni uprawnej)
Opryskiwanie roślin: 5 litrów / 500 lirów wody (50ml środka w 5 litrach na 100 m2)
Traktowanie roślin po posadzeniu: dawka do stosowania doglebowego 5 litrów na ha (50 ml środka na 100 m2 powierzchni uprawnej) do podlewania (50 ml środka / 200 litrów wody na 100 m2)
Badania przeprowadzone na uprawach sadowniczych potwierdzają wysoką skuteczność działania kwasów humusowych
Najlepsze wyniki uzyskujemy, gdy zastosujemy roztwór kwasów humusowych jeszcze przed założeniem plantacji w formie oprysku doglebowego. Po opryskaniu należy nawóz wymieszać z glebą. W przypadku już istniejących plantacji nawożenie stosujemy późną jesienią lub bardzo wczesną wiosną w rzędy drzew lub krzewów owocowych.
Z badań przeprowadzonych przez Instytut ogrodnictwa w Skierniewicach wynika, że zastosowanie Apol-Humus miało znacznie lepszy wpływ na ukorzenienia a potem wzrost roślin i masę zieloną w porównaniu do dostępnych na polskim rynku preparatów na bazie kwasów humusowych.

20 marca 2014 w "Wiadomościch Rolniczych" ukazał się bardzo interesujący artykuł na temat pozytywnych efektów zastosowania preparatu Apol-Humus link do artykułu - kliknij

Grafika: eeb.pl | Na silniku windu.org